Меню
Продукти в кошницата

Общи условия

Моля, прочетете общите условия преди да използвате настоящия уеб сайт – AMBER.BG

Всеки потребител ползващ уеб сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия.

Ако не приемате общите условия, моля не използвайте този уеб сайт.


Общите условия и правила служат да информират потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при ползване на информацията и/или услугите в този уеб сайт.

AMBER.BG си запазва правото да прави промени в общите правила за ползване на сайта.

WWW.AMBER.BG е онлайн магазин, собственост на фирма "Красота и Стил" ООД.

Този уеб сайт предоставя възможност за покупка на продукти, предлагани от AMBER.BG

Авторските права върху всички текстове, изображения, документи, база данни, съобщения и друга информация в сайта  са собственост на "Красота и Стил" ООД.


Права, ограничения и отговорности:

Потребителите на AMBER.BG имат право да ползват материалите на сайта само за лична, нетърговска употреба, при условие че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП)

Потребителите на сайта нямат право да копират; заснемат чрез print screen; разпространяват или използват текст, снимки и друга информация; да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното разрешение на AMBER.BG

Материалите на този уеб сайт не могат да бъдат променяни по никакъв начин от потребителите.

Всяка неоторизирана употреба на информация, данни или услуги на сайта се счита за нарушение на авторски права.

Потребителите на уеб сайта нямат право да извършват действия, които са в противоречие с общо установените правила на общуване, както и да извършва злоумишлени действия, в това число умишлено разпространяване на вируси и друг застрашаващ софтуер с цел повреждане или нарушаване на правата или интересите на трети лица. Не е позволено да се извършва злоумишлени поръчки от името на друго лице, без негово съгласие.

Потребителите нямат право да разпространяват посредством настоящия уеб сайт, порнографски материали, както и материали обект на чуждо авторско право, обект на чужда интелектуална собственост, изявления с пропаганден характер, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

AMBER.BG си запазва правото да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение. 

AMBER.BG не носи отговорност за възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

AMBER.BG не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки). AMBER.BG не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности; не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя; не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.


Условия за поръчка:

При поръчка, потребителят попълва основните параметри според дадените в уебсайта опции.

За извършване на поръчка и покупка е необходимо потребителят да следва формуляра в уеб сайта, като попълни в указаното поле желаната бройка, която възнамерява да закупи и я добави в потребителската кошница.

Необходимо е потребителят да попълни нужната информация. Потребителят се съгласява да предостави вярна, актуална и точна информация за себе си при регистрация.

При натискане на бутон „Купи“ потребителя извършва акт на волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него ( потребителят ) и AMBER.BG, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).


Доставка:

РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКА СЕ ПОЕМАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

Цената на доставката се формира според обема и теглото на продукта.  При продукти, чийто обем надвишава теглото им, цената на доставка се пресмята според обема. За пример, ако продуктът влиза в дадена тарифа по тегло, но е твърде обемист по форма, куриерът го пресмята двойно.

*При обща поръчка на няколко продукта, не заплащате отделна доставка за всеки от тях. Цената се рекалкулира, според тарифната политика на куриера.  
*Цената на доставка не зависи от посочения адрес и не се променя според това дали той е личен или офис на куриера.


Примерни цени за доставка за пакет с кола маска 5 – 8 лева
до 2 кг - 4.99 лв
до 5 кг - 6.99 лв
до 10 кг 9.99 - 12.99 лв


Преди пратката ви да бъде изпратена, наш служител  ще се свърже с вас за уточняване на цената на доставката и деня на получаване.


Условия за отказ и връщане на продукт:

Отказ на поръчани и доставени продукти е обоснован и валиден в следните случаи:

Очевидно несъответствие на поръчан и доставен продукт.

Повреждане на продукта по време на транспортиране.

Несъответствие на цената при доставка с предварително договорената.

Неспазен срок на доставка.

Гореописаните рекламации са в сила към момента на получаване на продукта. При ситуации различни от изброените , както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

Ако продуктът е подменен при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, тогава стоката се подменя, след като е извършен оглед с цел да се установи несъответствието. В този случай потребителят не заплаща допълнителни разходи.

При фабричен/скрит дефект са в сила гаранционните условия.


ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.


Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато пускате поръчка или ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви, така че да можем да обработим поръчката Ви или искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес и телефонен номер. Събираме и други данни с цел проследяване на поведение в анонимен вариант и анализ на интернет трафика - идентификатор на устройството (device ID), история на посетените страници в www.amber.bg, използван уеб браузър. С тези данни не можем да ви идентифицираме пряко, те само ни помагат по-добре да разберем вашето поведение в този Сайт.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или преддоговорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на:

- обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, куриерска фирма);

- куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката (ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД и ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД) и;

- компании за анализ на потребителското поведение (предоставят се само анонимизирани данни за Вашето устройство, браузер и посетени страници в този Сайт; виж раздел Бисквитки и анализ на интернет трафика).

При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри в дата център 3DC/Equinix, София и са собственост на Джъмп.БГ ЕООД. Компанията покрива изискванията на GDPR


Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване, извършени умишлено от лице или в случай на технически неизправности, аварии, произшествия, бедствия, др., се осигурява посредством:

- криптиране на личните ви данни, съхранявани на сървъра;

- въвеждане на пароли за компютрите, чрез които се предоставя достъп до личните данни, и файловете, които съдържат лични данни;

- бисквитки и анализ на интернет трафика.

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни. Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия Сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко. Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по силата на конфиденциални споразумения. Чрез техните услуги и технологии имаме възможност да анализираме Вашето поведение и да подобрим работата на нашия Сайт. Тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.Тези компании са:

Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Adwords: https://privacy.google.com/ ;

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;

Zendesk: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/;

Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение.


Нюзлетър, мейлинг

Можете да се абонирате за нашия нюзлетър/мейлинг, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.

Вашите права

Права на субектите на данни според GDPR

Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация през своя профил.

Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да коригирате тези лични данни.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да изтриете всичко през профила си или да поискате да изтрием личните Ви данни от наша страна.

Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Ние използваме бисквитки и подобни технологии.
Научете повече тук.